Sağlık

Akademik erteleme eğilimi ile anne-baba tavrı ve benlik hürmeti ortasında ki münasebetin incelenmesi

Günümüzde ki öğrencilerin yapılan yapılan çalışmalar ışığında öğrencilerde akademik erteleme eğiliminin artış gösterdiği ve bu sayılarım gün geçtikçe artığı tespit edilmektedir. Yapılan bu çalışma öğrencilerde gözlemlenen akademik ertelemenin ile anne baba tavrı ve benlik hürmeti ortasında ki bağın olup olmadığını tespit etmektir. Bu çalışmadan uygulanan anket sonuçları ile yapılan literatür taraması sonuçları;

Anne babanın tavrının kişinin kişiliği üzerinde çok büyük tesiri olduğunu yapılan çalışmalardan yola çıkarak bunun daha sonra akademik erteleme davranışını da etkileyip etkilemediğini araştırıldı bundan evvelki araştırma sonuçları incelendiği vakit anne baba tavrının bir tesirinin olduğu tespit edilmiş ancak her ne kadar küçük yaşta ki bir çocuğun gelişiminde ve kişiliğinde kıymetli tesiri olsa da yapılan bu çalışmada anne baba tavır ölçeği kullanılarak akademik erteleme davranışı ile anne baba tavrı ortasında manalı bir bağlantı olmadığı sonucuna varılmış. Yapılmış çalışmalar ve yapılan bu çalışma ile kimilerinde sonuç benzerliği gözlemlenirken kimi çalışmalar ile emsal sonuçlara varılmadığı tespit edilmiştir. Bunlardan yola çıkarak bu mevzunun vakte yere nazaran değiştiği mi? Yoksa kullanılan ölçek farklılığından ötürü çıkan bir sonuç mu? Bunun araştırılıp kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiği ön görülmüştür.

Benlik hürmeti kısa tabiri ile kişinin kendisine olan hürmeti manasına gelmektedir. Kişinin kendisine olan hürmeti ile yaptıkları ortasında manalı bir alaka bulunmaktadır. Biliminde ışında günümüzde artış gösteren ve bu durumun gelecekte bir ülke için değerli bir durum hali geleceği ön görülmektedir. benlik hürmeti ile yapılan çalışmalar incelendiğinde benlik hürmeti akademik erteleme davranışını etkileyeceği ön görülmüştü. Lakin yapılan bu çalışmada akademik erteleme davranışı ile benlik hürmeti ortasında manalı bir münasebet sonucu varılmamıştır. Bu husus ile ilgili literatür çalışması yapıldığında tekrar tıpkı sonuç elde edilmiş olup yapılan çalışma sonuçları desteklenmiştir. Bu çalışama ile ilgili daha ayrıntılı ve kapsayıcı bir çalışma yapılması bilim için ve bu hususun aydınlığı yapılması önerilmektedir.

Akademik erteleme davranışının olup olmadığı tespit edilmesi için kullanılan Aitken tarafından 1982 yılında geliştirilmiş Aitken Akademik Erteleme Eğilimi ölçeği sonuçlarına nazaran LAÜ de 1. ve 4. sınıf öğrencilerin akademik erteleme eğilimlerinin sorulan sosyo demografik formdaki sorular ile manalı bir fark olmadığı ve manalı bir alaka olmadığı sonucuna varılmıştır. Bundan evvelki çalışmalar ile karşılaştırıldığında kimi çalışmalar kimi okullarda akademik erteleme eğiliminin olduğunu birtakım çalışmalar akademik erteleme eğilimi ile manalı bir ilgiyi sonucuna varmadıkları sonucunu elde etmişlerdir. Bunlardan yola çıkarak yapılan bu çalışma ve bundan evvelki çalışmalar ortasında farklılıkların nedenin yapılan çalışmaların farklı yerlerde ve farklı şahıslara uygulanmasından ötürü olduğunu daha sağlıklı ve doğruya daha yakın çalışmalar elde edilebilmesi için daha fazla çalışma yapılması gerekmektedir.

Erteleme eğilimi kararlar almayı, bir işi yapmayı geciktirme ya da ertelemeye yönelik davranışsal bir eğilim ya da bir kişilik özelliği olarak tanımlanmaktadır(Ekşi ve ark., 2010). Sorulan anket soruları ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda bu tariften yola çıkarak çalışmanın yapıldığı alan daha ayrıntılı bir çalışma ile incelenerek daha kapsamlı bir çalışma yapılması öngörülmektedir.

Alt sorunlarda sorulan soruların yanıtları alınarak elde edilen sonuçlar 1. ve 4. sınıf üniversite öğrencilerinin erteleme eğiliminin olduğu ama bu durumun akademik erteleme eğilimlerini önemli bir oranda etkilemediği sonucuna varılmıştır. Akademik erteleme eğiliminin nedenlerinin tam olarak tespit edilebilmesi için yapılan çalışmaların artırılması ve bu doğrultuda çıkacak sonuçlara nazaran bir tedbir alınması gerekmektedir.

Akademik erteleme eğilimi ile muvaffakiyet durumu ortasında manalı bir farkın olmadığı saptanmıştır(F(2,349)=2,944, p=0.054, p>0.05) bundan yola çıkarak şu sonuca varılabilir öğrencilerin muvaffakiyet durumlarına nazaran değerlendirilmelerinin hakikat olmadı bunun yanında anne babaların çocukları hakkında gelecekte bundan bir şey olmaz telaffuzlarının yerine bu çıkan istatistik sonuçları ile yapılacak olan yorum ve davranışın onlara takviye olunmasının ve bunun yanında muvaffakiyetlerini artırabileceği bunun daha sonra düzelebileceğini tabir etmeleri hem akademik olarak yoluna devam edecek öğrencinin toplumsal takviye ile daha fazla muvaffakiyet elde edeceği yapılan çalışmalar ve yapılan çalışma ile bu sonuca varılmıştır.

Anne baba tavrı ile muvaffakiyet durumu ortasında manalı bir farkın olmadığı saptanmıştır(F(2,349)=1,968, p=0.141, p>0.05). yapılan bu çalışmada öğrencilerin evet toplumsal dayanağı değerli bir faktör olmasına karşın sahiden akademik olarak eğilimli öğrencilerin anne babalarının tavırlarına nazaran hareket etmediği bunun yanında birçok öğrencinin akademik erteleme eğilimini yapamadığı şayet akademik erteleme yapılıyorsa bunun nedeninin anne babanın tavrı ile irtibatlı pek olmadığı öbür nedenlerin araştırılması gerektiği öngörülmektedir. Anne baba tavrı ile ilgili yapılan literatür taraması yapıldığında anne babanın tavrı çocuğun kişiliğini şekillendirmektedir. Ama akademik erteleme eğiliminin farklı nedenlerden ötürü ortaya çıktığı belirtilmektedir.

Cinsiyet ile Aitken Akademik Erteleme Ölçeği (Aitken, 1982) puanları ortasında istatistiksel olarak manalı bir fark bulunmamıştır(p>0,05 p=,398) bu sonuçtan yola çıkarak cinsel kimliğin akademik ertelemeği etkilemediği ya da kıymetli bir etken olmadığı saptanmıştır. Bu çalışmadan evvel yapılan çalışmalar incelendiği vakit birebir sonuçlara varması bu çalışma ile daha evvel ki çalışmaları dayanaklar niteliktedir. Bu sonucun çalışma yapılmadan evvelki öngörülerde de bu türlü bir tezin olduğu saptanmıştır.

Sınıf ileRosenberg Benlik Hürmet Ölçeği(Rosenberg,1968) puanları ortasında istatistiksel olarak manalı bir fark bulunmamıştır(p>0,05 p=,264) kişinin kendisine olan hürmeti ile var olduğu sınıfın ortasında manalı bir olmaması çalışmada 1.ve 4. sınıf öğrencilerde benlikle ilgili bir farkın olmadığını ve bu sonuçlar dahilinde var olan akademik ertelemeyi etkileyen benlik hürmeti ile ilişkilendirildiğinde akademik erteleme eğilimi sınıfa nazaran ve benlik hürmetine nazaran bir değişlik yaşanmadığını saptamıştır.

Bütün bu sonuçlar genel manada incelendiği vakit akademik erteleme eğilimini her ne kadar anne baba tavrı benlik hürmeti etkilese de yapılan çalışma sonuçları bunların akademik erteleme eğilimini pek etkilemediğini diğer nedenlerin daha tesirli olduğunu bundan ötürü bu çalışma ile yapılacak olan çalışmalarda daha farklı değişkenlerle akademik erteleme eğilimi nedenleri tespit edilebilir ve bu hususun akademik ve insanların geleceği üzerinde değerli olduğu yapılan çalışma ve bundan evvel ki çalışmalar ışığında bu sonuca varılmaktadır. Bu husus ile ilgili daha ayrıntılı çalışma yapılması ve örneklemlerin daha çok sayıda olması varılacak sonuç için daha sağlıklı bilgilere varılmasına yardımcı olacağı öngörülmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu