Çarşamba, Haziran 19, 2024

Anksiyete Bozuklukları ortasında en sık rastlanan bozukluktur. Telaş ve endişe, kendimizi müdafaamızı sağlayan duygusal reaksiyonlardır. Panik Bozukluğu bu doğal duygusal reaksiyonlarımızın vakitsiz, denetimsiz ve ağır bir biçimde yaşanması durumudur. Panik Bozukluğu rastgele bir neden olmadan ortaya çıkan, çarpıntı, nefes darlığı, titreme, kollarda ve bacaklarda uyuşma, soğuk terleme üzere fizikî belirtilerin ve buna eşlik eden mevt korkusu, bayılma, boğazda tıkanıklık hissi ve denetimi yitirerek kendini kaybetme hissinin yaşandığı ve mevt endişesinin eşlik ettiği panik atak olarak isimlendirdiğimiz durumla karakterizedir.

Panik atak, birdenbire başlayan ve vakit zaman tekrarlayan, insanı dehşet içinde bırakan ağır kahır ya da dehşet nöbetleri olarak tanımlanabilir. Anksiyete belirtileri ataklar halinde gelir. Ataklar genelde 15-30 dakika kadar sürer. Atakların sıklığı ve şiddeti teşhis açısından kıymetlidir. Panik atağın ne vakit geleceğini bilmek mümkün değildir. Bu durum şahısta beklenti anksiyetesi oluşturur. Bu atakların tekrarlanacağı tasası, bireyin hem ruhsal olarak zorlanmasına hem de toplumsal istikametten kendisini kısıtlamasına yol açabilir. Bu da panik bozukluğu olan şahısların telaşını arttıran, toplumsal ahengini bozan en kıymetli etmenlerden biridir. Bu nöbetler bireye öylesine ağır bir kaygı ve rahatsızlık duygusu yaşatır ki; makus bir şey olacağı yahut öleceğini hisseder kişi. Bu endişe fırtınasını yaşayan insan doğal olarak o ortamdan ve durumdan kaçma, uzaklaşma davranışı gösterir. Mümkünse, bir an evvel yardım alınabilecek bir sıhhat kuruluşuna müracaat eder. Panik atağı yaşayanların kimileri, atak sırasında kalp krizi geçirdiklerini, aklını kaçıracaklarını, felç geçireceklerini, denetimini yitireceklerini, düşüp bayılacaklarını hisseder. Bazen bu tabloya agorafobi (açık alan korkusu) eşlik eder. Kişi açık alanlarda olmaktan, konut ya da kendisini emniyette hissettiği yerin dışında tek başına kalmaktan, kalabalıkta bulunmaktan korkabilir. Panik bozukluğu tanısı konulabilmesi için hastanın en az iki “beklenmedik panik atağı” bulunması gerekir. Ayrıyeten atakların en az birini, en az 1 ay müddetle öbür ataklarında olacağına dair daima tasa, atağın yok açabilecekleri ya da sonuçlarıyla (örn. Denetimini kaybetme, kalp krizi geçirme, çıldırma) ilgili olarak keder duyma, ataklarla bağlı olarak besbelli bir davranış değişikliği göstermesi öteki kriterlerdir.

Ataklar eşliğinde panik bozukluk yaşadığınızı düşünüyorsanız, kronikleşmesine müsaade vermeden mutlak bir terapiste başvurun. Terapistiniz düşüncenizin şiddetine nazaran sizi farmakoterapi için bir psikiyatra da yönlendirecektir. Bu tıp dertlerde salt ilaç tedavisi ıstırabınızı çözmez. İlaç yalnızca semptom baskılar, lakin semptomlara neden olan meşakkatleri doğal olarak çözemez. Zahmetler lakin psikoterapi ile çözülür.

Kronikleşmesine müsaade vermediğiniz surece tüm dert bozuklukları tedavi edilir. Yalnızca yanlışsız takviyesi seçin, kâfi.

Dr.phil. R. Meltem KAVCAR SIRMALI

Tags: , , , ,

0 Comments

Leave a Comment