Çarşamba, Haziran 19, 2024

Türkçe açılımı “Göz Hareketleri İle Duyarsızlaştırma ve Tekrar İşleme” olan EMDR, ruhsal rahatsızlıklarda sağladığı yarar sebebiyle tercih edilmektedir.

EMDR’nin gelişimi 1987 yılında, Dr. Francine Shapiro’nun göz hareketlerinin rahatsız edici fikirlerin şiddetini azaltabildiğini tesadüfen keşfetmesiyle başladı. Dr. Shapiro bu etkiyi travmaya maruz kalmış şahıslar üzerinde bilimsel olarak inceledi ve tedavide sağlanan başarıyı gösteren çalışmasını yayınladı (Journal of Traumatic Stress, 1989).

O tarihten itibaren EMDR, tüm dünyadan terapistlerin ve araştırmacıların katkılarıyla süratle gelişti. Günümüzde EMDR, birçok farklı terapi ekollerinden ögeleri içeren, farklı teşhis almış casino durumlara özel standartlaştırılmış protokolleri bulunan, bütüncül bir terapi yoludur. (Kaynak)

Bilhassa travma sonrası gerilim bozukluğunda tesirli görülmüş ve yapılan araştırmalarda öbür ruhsal rahatsızlıklarda da yarar gösterdiği tespit edilmiştir.

En çok merak edilen mevzulardan biri EMDR seanslarının ne kadar sürdüğüdür. Bir EMDR seansı yaklaşık 90 dk sürer.

EMDR seanslarına başlamadan evvel danışandan, kendisinin ruhsal sorunlara neden olan travmatik ve travma niteliğinde anıları hakkında bilgi vermesi istenir. Edinilen bilgiler ışığında bir plan hazırlanılarak EMDR’ın sekiz protokolü uygulanır. Güzelleşme müddeti ve seans sayısı bireyden bireye nazaran değişir.

EMDR’ın İşleyişi Nasıldır?

EMDR teorisinin altyapısını oluşturan Adaptif Bilgi Sürece Modeline nazaran beyin, fizyolojik temelli bir sistemle, her yeni tecrübe aracılığı ile kendisine ulaşan bilgiyi işler ve fonksiyonel hale getirir. His, fikir, duyum, imge, ses, koku üzere bilgiler işlenip bağlı anı ağlarına bağlanarak bütünleşir. Böylelikle o tecrübeyle ilgili öğrenme gerçekleşir. Edindiğimiz bilgiler gelecekte reaksiyonlarımızı uygun bir halde yönlendirmek üzere depolanmış olur.

Bu sistem olağan çalıştığında ruh sıhhatini ve insan gelişimini öğrenme yoluyla desteklediği için adaptif, uyumlu bir düzenek olarak kabul edilir.

Travmatik yahut çok fazla rahatsız eden olaylar yaşandığında bu sistem bozuluyor üzere gözükmektedir. Yeni bilgi işlenip mevcut anı ağına entegre olmaz. Tecrübesi anlamlandırabilmek için anı ağlarındaki fonksiyonel bilgilerle irtibat kurulamaz ve akıl sıhhatine uygun sonuçlar çıkarılamaz. Sonuç olarak öğrenme gerçekleşmez. Hisler, fikirler, imgeler, sesler, vücut duyumları yaşandığı haliyle depolanır. Bu nedenle bugün yaşanan birtakım durumlar bu izole kalmış anıları tetiklerse, kişi o anının bir kısmını ya da bütününü yine yaşar üzere etkilenir.

EMDR’ye nazaran rahatsızlıkların, olumsuz his, fikir, davranış ve kişilik özelliklerinin gerisinde ahenk bozucu, fonksiyon bozucu, işlenmeden ve izole bir halde depolanmış bu cins anılar yatar. Kişinin kendisi ile ilgili olumsuz inançları (örn: Ben aptalım), olumsuz duygusal reaksiyonları (başaramamaktan korkma) ve olumsuz somatik reaksiyonları (sınavdan evvelki gece karın ağrısı) sorunun kendisi değil, semptomları, bugünkü dışavurumlarıdır. Bu olumsuz inanç ve hislere yol açan işlenmemiş anılar şimdiki vakitteki olaylar tarafından tetiklenmektedir.

Doğal afetler, büyük kazalar, kayıplar, savaş, taciz, tecavüz üzere değerli travmaların yanı sıra, başta çocukluk çağı olmak üzere her yaşta yaşanan ve tesiri travmatik olan her tıp yaşantı; günlük hayatta aile, okul, iş etrafında yaşanan olumsuz olaylar, şiddete maruz kalmalar, aşağılanmalar, reddedilmeler, ihmal ve başarısızlıklar işlenememiş anılar ortasında yer alabilirler. ( Kaynak )

EMDR Terapisi Nasıl Uygulanır?

EMDR terapisinde 8 kademeli, üç istikametli (geçmiş, artık, gelecek) bir protokol uygulanır. Maksat, geçmişte yaşanan anıların yine işlenerek duyarsızlaşmanın sağlanması, bugünkü semptomların tedavisi, danışanın gelecekte karşılaşacağı misal sıkıntılar karşısında, kazandığı olumlu inanç ve hislerin geliştirdiği yeni bakış açısının yönlendirdiği davranışları gösterebilmesidir.

EMDR ile Hangi Ruhsal Rahatsızlıklar İle Başa Çıkabilirsiniz?

Travma Sonrası Gerilim Bozukluğu

Depresyon

Telaş bozukluklarından olan;

OKB

Panik Atak

Genel Korku Bozukluğu

Fobiler ( Uçak, kapalı alan fobisi, toplumsal fobi vb. )

Ayrılık Korkusu

Yas

Özgüven Sorunu

İmtihan Derdi

Performans Derdi

Hudut Çizememe (hayır diyememe)

Migren

Yeme Bozukluğu

Bağımlılık

Fibromiyalji

Cinsel Sorunlar

Öfke Denetim Sorunu

Tags: , , , ,

0 Comments

Leave a Comment