Sağlık

Prp; trombosit plateletten varlıklı plazma tedavisi

1-PRP (Platelet Rich Plasma-Plateletten Zangin Plazma) Uygulaması hakkında Bilinmesi Gerekenler
PRP uygulaması plateletten güçlü plasma yahut trombositten varlıklı plasma olarak isimlendirilen; kişinin kendi kanından özel setler ve süreçler ile ayrıştırılan plateletten güçlü plasma kısmının, bireye tekrar uygulanması olarak tanımlanır. Estetik maksatla yapılması durumunda cilde ve saçlı deriye küçük iğneler ile uygulamalar yapılmaktadır. Halk ortasında tam olarak karşılığı olmamakla birlikte kök hücre tedavisi olarak tanımlanmaktadır.
PRP uygulaması çok uzun yıllardır, tıbbın birçok kısmında bilhassa ortopedi, spor hekimliği, plastik cerrahi, diş hastalıklarında ve veterinerlikte kullanılmaktadır. Estetik emelle PRP uygulaması tüm dünyada 2-3 yıldır, Türkiye de 1 yıldır, tabipler tarafından yapılmaktadır.
PRP uygulaması kısaca kişinin kendi kanı ile estetik istikametten güzelleştirilmesidir.
İnsan bedeninde dolaşan kan içersinde eritrositler (alyuvarlar), lökositler (akyuvarlar) ve plateletler (trombositler) mevcuttur. İnsan bedeninde bir hasar yahut yara meydana geldiğinde trombositler ve lökositler, hasar olan bölgeye göç ederler.Hasarlık bölgede salgıladıkları büyüme faktörleri ile hasar ve yaranın süratle düzgünleşmesini sağlarlar.
PRP uygulamasında da insan bedeninin bu hasara karşısında vermiş olduğu tedavi etme yeteneği harekete geçirilerek, estetik taraftan düzgünleşme amaçlanır.Vücudun hasar varmış üzere cilt altında hasar düzeltme düzenekleri harekete geçirilir.
PRP uygulaması prosedüründe özel süreçler ile kandan ayrıştırılan plateletler, kanın sıvı kısmı olan plasma içersinde sıkışmış olarak bulunacaktır.Plateletler olağan kana nazaran daha az plasma kısmı içersinde bulunacağından, izafi olarak olağan kandaki sayısının (kanda olağan düzeyde 150,00-450,000 adet/ml bulunur), birkaç katı kadar sayıda (yaklaşık 1 milyon adet/ml) bulunacaktır.BU sayede az ölçüdeki plasma içersinde olağanın birkaç katı platelet sayısı cilt içersinde verilebilecektir.
Kişi kanından ayrıştırılan plateletler, ince iğneler ile cilt altına ve yahut saçlı deriye uygulandığında, güya o bölgede hasar varmış üzere davranacak, bölgede büyüme faktörleri ve düzgünleştirici faktörleri salgılayarak, uygulama bölgesinde uygunlaştırıcı rol oynayacaktır.
PRP uygulaması saçlı deriye yapıldığında; saç kökleri etrafındaki damarlanmayı artıracak,saç köküne daha fazla ölçüde kan, oksijen, vitamin taşınmasına imkan sağlarken; salgıladığı büyüme faktörleri ile saç kökü hücrelerini uyaracak, saç köklerinin saç üretim süreçlerini hızlandıracak ve saçların daha sağlıklı hale gelmesini sağlayacaktır.Saç dökülmesi olan bölgede , büyüme faktörlerinin saç köküne olan tesiri ile saç sökülmesi duracaktır.
Saçlı deride PRP uygulaması büsbütün dökülmüş olan saçların tekrar çıkmasını sağlayamayacak; güçsüz, kırılmış, hasarlı saçları ve saç üretimi yeteneği durmuş olan saç köklerini uyararak, saç dökülmesini durduracak, saçların daha parlak, canlı görülmesini sağlayacaktır.PRP uygulaması sonrası ince güçsüz saç tellerinin canlanması ve kalibrasyonu artacağı için hastalar yeni saçlar çıkmış hissine kapılabilirler.
PRP uygulaması cilde yapıldığında; vakit içersinde cilt altında oluşan birtakım dokuların kayıplarına bağlı olarak ortaya çıkan kırışıklık ve çökmelerin olduğu bölgede, hasar düzgünleştirme düzeneği ile düzgünleşme sağlayacaktır. Uygulama bölgesinde salgıladığı büyüme faktörleri vasıtası ile takviye dokudaki kayıplara bağlı ortaya çıkan kırışıklık ve çökmelerde güzelleşme görülecektir.
Vakit içersinde cilt dayanak dokusu kolojen ölçüsünde azalma ve kırılmalara bağlı olarak ortaya çıkan cilt sarkmalarında, bölgeye uygulanan plateletlerin salgıladığı büyüme faktörleri ile kollojenlerin tekrar yapılandırılması sağlanacak; cilt elastikiyetinin artması ve cilt sarkmalarının düzelmesi sağlanacaktır.
Cilt lekelerinde PRP uygulaması ile; plateletlerin salgıladığı büyüme faktörleri (MGF) ile ciltte renk oluşumunu sağlayan melanin hücrelerinin çalışma sistemini olağan sonlarda tutarak, cilt lekelerinin tedavisini sağlayacaktır.
Skar ve çatlaklarda PRP uygulamasında; ciltte rastgele sebep bağlı olarak ortaya çıkmış olan çatlaklar, izler, sivilce izleri, skarlar üzere lezyonların etrafında yara düzgünleştirici düzenek ile çalışan plateletler, salgıladığı büyüme faktörleri ile lezyonların küçülmelerini daha az görünür hale gelmelerini sağlayacaktır.
2-PRP Uygulaması nasıl tesir eder?
PRP uygulamasında; özel prosedürlerle elde edilen plateletten varlıklı plasma cilt içersine ve saçlı deriye verildiğinde; salgıladıkları büyüme faktörleri ile uygulama bölgesinde hasar uygunlaştırma düzeneğini başlatırlar; verilen plasma da olağan kandaki sayının birkaç katı sayıda platelet kullanıldığı için, olağan kan ile oluşan düzgünleşme düzeneğinden daha tesirli, daha süratli, daha erken güzelleşme sonuçları görülecektir.
Plateletler içersinde bulunan büyüme faktörleri;
PDGF(Platelet derived growth factor)-hücre büyümesi,kan damarı tamiri ve oluşumu, colojen üretimi
FGF(Fibroblast growth factor)-doku tamiri, cologen ve hyaluronic acid üretimi
EGF(Epithelial growth factor)-epitel hücre imali, yara güzelleşmesi
TGF-beta-epitel ve damar epitelyum yara güzelleşmesi
VEGF-yeni damar endotelial hücre üretimi
Plateletler den salınan büyüme faktörleri, uygulama bölgesinde hasra uygunlaştırıcı sistemleri harekete geçirerek, saçlı deri ve yahut ciltteki sıkıntıların güzelleştirilmesinde misyon alırlar.
3-PRP uygulaması kimlere uygulanır?
PRP uygulaması saçlı deride, saç dökülmesi, saçlarda kırıklık, cansızlık mat görünüş şikayeti olan bireylerde başarılı sonuçlar göstermektedir. Tıpkı vakitte cildin vakit içersinde azalan dayanak dokuların sonucu olarak ortaya çıkan kırışıklık, sarkma, cilt lekeleri problemlerinde epeyce faal tedavi sonuçları sağlamaktadır.
PRP uygulaması saçlı deride saç dökülmesini durdurması yanında, saç köklerinin uyararak saç büyümesinin aktive eder.ince tüy formunda olan saçların büyümeleri aktive edildiğinde daha kalın, sağlıklı saç görünümüne kavuşurlar.
Saçlı deride cansız, parlaklığını yitirmiş, kırılmış, kuru, ince saçların saç kökleri büyüme faktörleri ile aktive olarak; daha canlı, parlak, sağlıklı saç görünümü PRP uygulamasının sonuçlarıdır.
PRP uygulaması ile vakit içersinde büsbütün dökülmüş olan saçların tekrar çıkmasını sağlamaz, ancak PRP uygulaması sonucunda, mevcut saçların daha sağlıklı olması, dökülmenin durması, saçların daha sağlıklı hale gelmesi sağlanır. Ayrıyeten PRP uygulaması sonrası mevcut saçların kalibrasyonlarındaki artış, parlak ve canlı görünüm saçlarda sıklaşma ve yeni saçların çıktığı görünümü hissedilebilmektedir.
PRP uygulamasının saçlı deriye uygulanması en sık yapılan uygulamalardandır.
Vakit içersinde cilt altı takviye dokuların azalmasına bağlı olarak ortaya çıkan cilt elastikiyetinin azalması, kırışıklar, sarkmalar da PRP uygulaması başarılı sonuçlar sunmaktadır.
PRP uygulaması üst yüz bölgesinde alın, göz kenarı kırışıklıklarında, gözaltı çökmelerinde, elmacık kemiği çökmelerinde ve sarkmalarında
muvaffakiyet ile uygulanmaktadır.
Orta ve alt yüz bölgesinde burun kenarı çökmelerinde, çene köşeleri sarkmalarında, gıdı bölgesi sarkmalarında, boyun ve dekolte kırışıklık ve sarkmalarında PRP uygulaması sonucunda faal sonuçlar alınmaktadır.
Ayrıyeten tüm beden bölgelerinde kol sarkmaları, iç bacak sarkmaları, iç diz sarkmaları, karın bölgesi sarkmalarında PRP uygulaması yapılmaktadır.
Hamilelik, yaşlılık, güneş sebebi ile oluşmuş cilt lekelerinde ve ciltte oluşmuş skarlar, izler, çatlaklar da PRP uygulaması başka uygulamaların daha ötesine geçmiştir
.
4-PRP uygulaması hangi bölgelere uygulanır?
PRP uygulaması
• Saçlı deride; saç dökülmesi, saç kırıklıkları, cansız kuru ince saçların tedavilerinde
• Tüm yüz bölgesinde;alın, göz kenarı, burun kenarı kırışıklıklarında, sarkma ve çökmelerde, cilt lekeleri ve izlerin tedavisinde
• Boyun ve dekolte bölgesinde; kırışıklık, sarkma ve lekelerin tedavisinde
• Üst kol,
karın, iç bacak, diz bölgeleri
kırışıklık, sarkma, çatlak ve lekelerin tedavilerinde
• Tüm bedende görülen sarkma, çatlaklar, izler, lezyonların giderilmesinde
muvaffakiyet ile uygulanmakta, uygulama sonuçları tatmin edici seviyede bulunmaktadır.
5-PRP uygulaması nasıl yapılır?
PRP uygulaması hastadan kan alımı süreci ile başlar. Hastanın kolundan özel infüzyon seti ile (kan alma seti), 20 cc (yarım çay bardağı kadar) kan özel PRP hazırlama tüplerine alınır.
PRP hazırlama tüplerindeki kan özel santrifüj sürecinden geçirilerek, plateletten varlıklı plasma kısmı ayrılır. Hastadan alınan 20 cc lik kandan yaklaşık 3 cc plateletten güçlü plasma elde edilir.
Elde edilen plateletten güçlü plasma enjektöre çekilerek, mezoterapi de kullanılan ince iğneler vasıtası ile cilt altına uygulanır. Uygulama da cilt ve saçlı deride muhtaçlık olan yerlere dolgu uygulamaya benzeri olarak derin deri kısmına ve yahut napaj (noktasal küçük dokunuşlar) tekniği ile derinin yüzeysel katmanına plasma verilir.
PRP uygulaması tıpkı vakitte dermaroller ismi verilen (üzerinde çok ince iğnelerin olduğu, kendi etrafında dönen dairesel ürünler) ekipmaları ile birlikte uygulanabilir. Uygulama sonrası yüze maske uygulaması ile PRP uygulamasının aktifliği artırılabilir.
PRP uygulaması tek başına uygulanabildiği üzere birtakım durumlarda, farksiyonel lazer aygıtları ile birlikte uygulanarak kırışıklık, cilt sarkmaları çatlak ve lezyonların tedavisinde daha tesirli ve süratli sonuçlar elde edilmesi amaçlanır. Bilhassa yüz bölgesi gençleştirme, sarkma ve kırışıklık tedavilerinde, cilt lekesi tedavilerinde, cilt çatlak, skarlar, iz tedavilerinde PRP uygulamasının Fraksiyonel lazer uygulaması ile birlikte yapılması tüm dünya doktorları tarafından çok başarılı sonuçları nedeni ile önerilmeltedir.
6-PRP uygulaması güvenlimidir?
PRP uygulamasında kullanılan infüzyon setleri(kan alma setleri) ve PRP hazırlama tüpleri, yalnızca bu hedef uygulamalar için üretilmiş olan uygulama setleri halinde kullanılır. Uygulama setleri içersinde uygulama sırasında muhtaçlık olabilecek tüm materyaller bulunmaktadır.
PRP uygulaması kapalı sistem içersinde hazırlanan plateletten varlıklı plasma eseri ile yapılır, yani hastanın kanı dış ortamla ve öbür materyaller ile temas etmez. Hastanın kanı tek kullanımlık steril infüzyon setleri vasıtası ile yeniden tek kullanımlık steril vakumlu PRP hazırlama tüplerine alınır.
Santrifüj süreci sonrası elde edilen plateletten varlıklı plasma tek kullanımlık steril enjektörlere çekilerek kullanılır. Tüm bu süreçler sırasında hasta kanı ve hazırlanan plasma dış ortamla temas etmez.
Uygulamalar sonrası kullanılan tüm materyaller imha edilir. PRP hazırlama setlerinin tekrar kullanılması teknik olarak mümkün değildir.
PRP uygulaması, üstte anlatıldığı üzere kapalı sistem prosedürler ile elde edilen plasma kullanılarak yapıldığı için;
Uygulamada kan ile hastalık bulaşma riski yoktur. AIDS, Hepatit vb üzere kan ve kan eserleri ile bulaşan hastalıkların PRP uygulamasında bulaşma riski kelam konusu değildir.
PRP uygulamasında hastanın kendi kanı kullanıldığı için rastgele bir alerjik tepki görülmesi kelam konusu değildir.
7-PRP uygulaması ağrılı mıdır?
PRP uygulamasında plateletten varlıklı plasmanın cilt içersine verilirken kullanılan iğneler, mezoterapi uygulamalarında da kullanılan çok ince iğnelerdir. İğnelerin çapları 30G yahut 27 G olabilir, uzunlukları değişmekle birlikte 6mm, 16mm yahut daha uzun olabilir.
PRP uygulaması sırasında duyulan ağrı hissi; hastalar tarafından genel olarak ‘’hafif’’ olarak nitelendirilmektedir.
PRP uygulaması sırasında hastalar ciltlerinde çok ince iğnelerin girişlerini hissedebilmektedirler. Ağrıya hassas ve hassas hastalarda, uygulama sırasında ağrı duyusunu azaltıcı önlemler(kremler, soğuk uygulama…) ile duyulan ağrı hissi epey azaltılabilmektedir.
PRP uygulaması sırasında ciltte hafif sıcaklık, hafif yanma hissi ve gerilme hissi duyulabilmektedir.
8- PRP uygulamasının yan tesirleri nedir?
PRP uygulamasında yan tesirler görülme riski hastanın kendi kullanıldığı için epey düşüktür.
Uygulama iğle ile yapılan uygulamalar kümesinde bulunduğu için; iğnenin cilde giriş tekniğine bağlı olarak birtakım yan tesirler görülebilir. İğne uygulamasına bağlı olarak birtakım noktalarda küçük morarmalar görülebilir, bu morarmalar küçük çaplı olup birkaç gün içersinde tedaviye gerek duyulmadan güzelleşir. Morarmaların güzelleşme sürecini kısaltmaz için tabip tarafından birtakım eserler önerilebilir.
PRP uygulaması sırasında ciltte hafif kızarıklık görülür, ciltteki kızarıklık rastgele bir tedaviye gerek duyulmadan 30-40 dk içersinde resen kaybolacaktır. Uygulama sonrası ciltte hissedilen gerilme hissi 1-2 saat içersinde kaybolacaktır.
PRP uygulamasında hastanın kendi kanı kullanıldığı için rastgele bir alerjik tepki görülmesi kelam konusu değildir.
PRP uygulaması doktor tarafından yapılması gereken uygulamalar grubundadır.
9-PRP Uygulaması seans sayısı ve mühleti nedir?
PRP uygulaması estetik yaklaşımla 2 hedefe yönelik yapılmaktadır.
a- Belirlenmiş bir sorunu ortadan kaldırmaya yönelik olarak (ciltte oluşmuş sarkmaların düzeltilmesi, cilt kırışıklıklarının, cilt lekelerinin giderilmesi, skar ve çatlakların giderilmesi, saç dökülmesinin durdurulması, yeni saç gelişimin uyarılması…)
b- Mevcut durumu korumak, cildin vakit karşısındaki deformasyonunu önlemeye yönelik olarak.
PRP uygulaması makul bir sorunu ortadan kaldırmaya yönelik hedefle yapılıyor ise ; genel olarak 1 aylık ortalarla 2-3 seans uygulanır.Seanslar sonrasında belirlenmiş meselelerde gözle görülür güzelleşmeler beklenir.
PRP uygulaması sonrası tesirleri uzun müddetli olarak devam edecektir, tesirlerini devam etmesini ve cildin vakit karşısındaki deformasyonunun önlenmesi gayesiyle yılda 1 seans PRP uygulaması önerilir.
Genel tedavi protokolleri uyarında hastalara meselelerin tahlili hedefiyle 1 ay aralıklar da 2-3 seans PRP uygulaması sonrası, yılda 1 seans idame PRP uygulaması önerilmektedir.
10-PRP uygulaması seans fiyatları nedir?

PRP uygulamasında fiyatlandırma seans fiyatı olarak belirlenir.
PRP uygulaması seans fiyatı belirlenmesinde; uygulama bölgesinin genişliği ve kullanılan PRP hazırlama seti sayısı kıymet arz etmektedir. Hastanın gereksinimleri doğrultusunda 1 PRP hazırlama tüpü kullanılabildiği üzere, birtakım hastalarda uygulama bölgelerinin genişliğine nazaran 2 yahut daha fazla sayıda PRP hazırlama seti kullanılabilmektedir. Genel olarak tüm yüz uygulamaları için 1 adet PRP uygulama seti kâfi olmaktadır.
11-PRP Uygulaması kimlere yapılmaz?
PRP uygulaması rastgele bir sebepten ötürü kandaki platelet sayısının olağan bedellerinin (platelet olağan sayıları ortalama 150,000-450,000/ml dir) altında olan şahıslara yapılmaz. Birebir vakitte kanser hastalarına yapılmaz.
Pıhtılaşma sorunu olan, kan sulandırıcı ve öteki ilaç alan şahısların uygulama öncesi ilaç bilgilerini tabibe iletmeleri gerekir.
12-PRP Uygulaması sonrası teklifler
PRP uygulaması klinik ortamında yapılan uygulamalardır, uygulama sonrası kişi kimi tekliflerle toplumsal hayatına dönebilir.
Uygulama sonrasında bölgede kızarıklık ve gerilme hissi olacak, tedaviye gerek duymadan tabiatıyla güzelleşecektir.
PRP uygulaması sonrası bölgeye birtakım yatıştırıcı özelliği olan kremler kullanılır. Uygulama bölgesinin 4-6 saat mühlet ile yıkanmaması, temizlenmemesi önerilir.
PRP uygulamasında napaj tekniği ve dermaroller kullanım ı sonrası cilt yüzeyinde mikro seviyede delikler oluşur, uygulama sırasında cilt üzerinde kalan plateletten varlıklı plasmanın vakitle cildin derinlerine ulaşması için, 4-6 saat cildin yıkanmaması bu müddette plasmanın cildin derinlerine ulaşması amaçlanır.
PRP uygulama sonrası 12-24 saat makyaj eserleri kullanılması önerilmemektedir.
PRP uygulaması sonrası 12-24 saat havuz, denize girilmemesi gereklidir

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu